Canvia AB

Ledarutveckling

Erfarenheter

Mångårig erfarenhet av ledarutveckling för många olika organisationer och yrkeskategorier. Främst från svensk tillverkningsindustri för både produktionspersonal, mellanchefer och högre chefer, men även inom offentlig sektor för hundratals blivande specialistläkare. 

Följande organisationer har fått ta del av ledarutveckling, coachning eller förändringsledning: 

Ascom, Astra Zeneca, Assa Abloy Entrance Systems, Cardo, Chalmers, Dalslands miljö- och energikontor, Dentsply, Doggy, Electrolux, European Furniture Group, Emerson, Ericsson Cables & Interconnect, Humlegården, Jernhusen, Landstinget i Östergötland, Länsförsäkringar, Myfab, Nötkärnan, Region Jönköpings län, Region Skåne, Rise, SEB, SKB, Spotify, Swedbank, Tjörns kommun, Uddevalla kommun, Vattenfall, Volvo GTT, Västra Götalandsregionen (Närhälsan, Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, primärsjukvården i Göteborg, primärsjukvården i Fyrbodal, SkAS Skövde), Wellspect


 

Kommentarer från kunder:

" Det bästa och tydligaste upplägg jag varit med om. Tydlig vision och tydliga delmål. Lätt att se den röda tråden. Illustrativa övningar med efterföljande diskussioner som varit mycket belysande och avslöjande."  

"Otroligt strukturerad och genomtänkt! Många upplysande moment, där man plötsligt förstår varför man kört fast tidigare. Verkligt användbara verktyg." 

"Mycket relevant, vi fick många konkreta verktyg och insikter som kan användas i praktiken."

"Vi tränade på metoder varvat med teori med fokus på ett coachande ledarskap i en lärande organisation. Cheferna kände sig stärkta i sin ledarroll och fick med sig redskap att använda i den förändring vi står inför."