Canvia AB

Ledarutveckling

Erfarenheter

Mångårig erfarenhet av ledarutveckling, både F2F och digitalt, för många olika organisationer och yrkeskategorier. Främst från svensk tillverkningsindustri för både produktionspersonal, mellanchefer och högre chefer, men även inom offentlig sektor för hundratals blivande specialistläkare. 

Följande organisationer har fått ta del av ledarutveckling, coachning eller förändringsledning: 

Almi, Alfa Laval, Ascom, Astra Zeneca, Assa Abloy Entrance Systems, Cardo, CGI, Chalmers, Christian Berner, Dalslands miljö- och energikontor, Dentsply, Doggy, Electrolux, Envirotainer, European Social Network, European Furniture Group, Emerson, Ericsson Cables & Interconnect, GHP Speciality Care, Göteborgs Stad, Husqvarna Division, Humlegården, Hydro, ISS, Jernhusen, Landstinget i Östergötland, Länsförsäkringar, Mediel, Mountain Top, Myfab, New Shape Forum, Nötkärnan, Region Jönköpings län, Region Skåne, Rise, SEB, SKB, Sinch, Spotify, Stena Line, Swedbank, Tjörns kommun, Trollhättan Energi, Uddevalla kommun, Vattenfall, Volvo GTT, Västra Götalandsregionen (Närhälsan, Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, primärsjukvården i Göteborg, primärsjukvården i Fyrbodal, SkAS Skövde), Wellspect, White arkitekter, Älvstranden.


 

Kommentarer från kunder:

" Det bästa och tydligaste upplägg jag varit med om. Tydlig vision och tydliga delmål. Lätt att se den röda tråden. Illustrativa övningar med efterföljande diskussioner som varit mycket belysande och avslöjande."  

"Otroligt strukturerad och genomtänkt! Många upplysande moment, där man plötsligt förstår varför man kört fast tidigare. Verkligt användbara verktyg." 

"Mycket relevant, vi fick många konkreta verktyg och insikter som kan användas i praktiken."

"Vi tränade på metoder varvat med teori med fokus på ett coachande ledarskap i en lärande organisation. Cheferna kände sig stärkta i sin ledarroll och fick med sig redskap att använda i den förändring vi står inför."