Canvia AB

Ledarutveckling

Om Canvia 

Canvia ger dig konkreta verktyg för förändringsarbete som kan användas i ditt dagliga arbete. En hjälp för dig att välja din väg framåt och att hitta dina drivkrafter för att bäst kunna bidra till företagets affärsutveckling. 

Canvias metoder är handfasta med mycket övningar och eftertanke. Ditt engagemang krävs för ett lyckat resultat och det är viktigt att ha roligt på vägen dit. Din kompetens i kombination med Canvias utmanande och ifrågasättande utifrånperspektiv leder till snabbare och klokare vägval.

Individuell ledarutveckling sker helt enligt ICF:s standard.  Grupputveckling och processer leds av IAF-certifierad facilitator.

Canvia samarbetar gärna med andra företag som levererar lika hög kvalitet inom sina områden:

Ann Orshammar Konsult, Be it, Human Resource, Lorensbergs Organisationskonsulter och Åsa Lindell.

Om Angela Jönsson

14 års erfarenhet av internt förändringsarbete och av att vara del av en ledningsgrupp, större delen inom ett globalt tillväxtföretag. Administrativ chef, personalchef och projektledare. Sedan 2011 ledarutvecklingskonsult på heltid med aktiva insatser för enskilda personer, grupper och organisationer, både längre program för ledare och enskilda insatser i arbetsgrupper

Tidigare egna ledarerfarenheter är avgörande för förståelsen för de utmaningar som ledare ställs inför och kunskaper för att kunna hjälpa till att se de möjligheter som finns. 

Internationell civilekonomexamen, spansk/engelsk inriktning med marknadsföring som fördjupning (MBA), gymnasielärarexamen i företagsekonomi och universitetspoäng i psykologi. ACC-certifierad ICF-coach (International Coach Federation) och certifierad IAF-facilitator (International Association of Facilitators). Certifierad handledare i sorgbearbetning (Svenska Institutet för sorgbearbetning). Certifikat i NEO-PI-3 (Big Five) och GDQ.